Szaturnusz, Cassini-rés. MC 102/1300, 268 frame-ből válogatott a Registax

Szaturnusz, Cassini-rés. MC 102/1300, bolygókamera, 268 frame-ből válogatott a Registax

Némi nosztalgiával emlékszem vissza azokra az időkre, amikor még nagyon botladozott az internet. Épphogy döcögött a keresőmotor, ami még messze predatálta a maiakat. Ékezetekkel és ragozott magyar szavakkal természetesen nem működött, de amúgy is szinte csak angolul volt tartalom a hálón. Ami viszont fenn volt, az jó volt. Működött és megbízható volt.  Nem így ma, amikor majdnem minden bundle és/vagy bloat, esetleg még trójai is; no meg a keresési eredmények mérgezett volta (fekete kalapos SEO).

A fentiekkel természetesen akkor is találkoztam, amikor egy becsületes GIF-et szerettem volna létrehozni avi-ból vagy egy rakás fotóból. Amatőr csillagászkodáskor (lásd bolygózás, Vénusz-tranzit) vagy bármilyen más munkafolyamatban (lásd naplemente-sorozat) lehet ilyesmire szükség. Némi túrás-keresés után azt mondom, nem érdemes vesződni a mindenféle bundled bloatware crapplet vackokkal, hanem két ingyenes szoftvercsomagot kell letölteni és megtanulni használni őket:  ffmpeg és ImageMagick. Kevésbé tapasztaltaknak (Windows) fejtörést okozhat a parancssor használata, ám garantálom, hogy megéri. Linuxosok valamelyes előnyben vannak :)

Feladat:
1) emeljük ki egy videóból a képkockákat
2) készítsünk gif formátumú animációt, vagyis animgif-et tetszőleges képsorozatból, például az iménti képkockákból
Vegyük ezeket sorra, ezesetben Windows alatt.

Extra: a cikk végén van egy letölthető frontend, amivel ha igaz, kevesebbet kell vesződni, de nem is tud mindent.

1) Képkockák kimentése a videóból: ffmpeg. Ez a szoftvercsomag rengeteg helyen felbukkan az interneten, több programnak az ffmpeg alkotja a magját. Az ImageMagick többnyire hozza magával, külön pedig  innen tölthető le. Én ezt a parancsot szoktam használni:

ffmpeg -i video.avi -qscale 0 frame%03d.jpg

Ahol:
ffmpeg a program neve. Ennek elérési útvonala például így néz ki: C:ffmpeg-20131205-git-9ca32b2-win32-staticbinffmpeg.exe
-i  a képkockák kiemelésére szólít fel
video.avi a feldolgozandó videó fájl. Ebben az esetben a videó ott van az exe mellett.
-qscale 0 ez egy hosszabb történet volna, maradjunk annyiban, hogy minden egyes képkockának megtartja az eredeti minőségét
frame%03d.jpg a kimeneti fájlok helye és neve. Általában nem vesződök az útvonal beállításával, szülessenek meg a képek, aztán utólag majd áthelyezem őket ahová kell. A pirossal jelölt rész a fájlnév eleje. Sárgával emeltem ki a sorszámot és hogy hány számjegy hosszú legyen. A %03d legkevesebb 3 számjegyet eredményez (például frame009.jpg). Zölddel a kívánt fájltípust jelöltem meg. A JPG veszteséges tömörítés, ám ezt most elhanyagolhatjuk.

képkocka

képkocka

képkocka

képkocka

képkocka

képkocka

képkocka

képkocka

2) Animált GIF készítése képkockákból: ImageMagick. Az ImageMagick ugyancsak ingyenes szoftvercsomag és számos program képfeldolgozó magját képezi, hozhat magával ffmpeg-et is, innen tölthető le. Nagyon robusztus, a poén kedvéért kinyomtam  a convert helpjét (convert >a.txt), nehezen emészthető a járatlan felhasználó számára.

Version: ImageMagick 6.8.8-2 Q8 x86 2014-01-09 http://www.imagemagick.org
Copyright: Copyright (C) 1999-2014 ImageMagick Studio LLC
Features: DPC OpenMP
Delegates: bzlib cairo freetype jbig jng jp2 jpeg lcms lqr pangocairo png ps rsvg tiff webp xml zlib

Usage: convert.exe [options ...] file [ [options ...] file ...] [options ...] file

Image Settings:
 -adjoin       join images into a single multi-image file
 -affine matrix    affine transform matrix
 -alpha option    activate, deactivate, reset, or set the alpha channel
 -antialias      remove pixel-aliasing
 -authenticate password
            decipher image with this password
 -attenuate value   lessen (or intensify) when adding noise to an image
 -background color  background color
 -bias value     add bias when convolving an image
 -black-point-compensation
            use black point compensation
 -blue-primary point chromaticity blue primary point
 -bordercolor color  border color
 -caption string   assign a caption to an image
 -channel type    apply option to select image channels
 -clip-mask filename associate a clip mask with the image
 -colors value    preferred number of colors in the image
 -colorspace type   alternate image colorspace
 -comment string   annotate image with comment
 -compose operator  set image composite operator
 -compress type    type of pixel compression when writing the image
 -define format:option
            define one or more image format options
 -delay value     display the next image after pausing
 -density geometry  horizontal and vertical density of the image
 -depth value     image depth
 -direction type   render text right-to-left or left-to-right
 -display server   get image or font from this X server
 -dispose method   layer disposal method
 -dither method    apply error diffusion to image
 -encoding type    text encoding type
 -endian type     endianness (MSB or LSB) of the image
 -family name     render text with this font family
 -fill color     color to use when filling a graphic primitive
 -filter type     use this filter when resizing an image
 -font name      render text with this font
 -format "string"   output formatted image characteristics
 -fuzz distance    colors within this distance are considered equal
 -gravity type    horizontal and vertical text placement
 -green-primary point chromaticity green primary point
 -intensity method  method to generate intensity value from pixel
 -intent type     type of rendering intent when managing the image color
 -interlace type   type of image interlacing scheme
 -interline-spacing value
            set the space between two text lines
 -interpolate method pixel color interpolation method
 -interword-spacing value
            set the space between two words
 -kerning value    set the space between two letters
 -label string    assign a label to an image
 -limit type value  pixel cache resource limit
 -loop iterations   add Netscape loop extension to your GIF animation
 -mask filename    associate a mask with the image
 -matte        store matte channel if the image has one
 -mattecolor color  frame color
 -moments       report image moments
 -monitor       monitor progress
 -orient type     image orientation
 -page geometry    size and location of an image canvas (setting)
 -ping        efficiently determine image attributes
 -pointsize value   font point size
 -precision value   maximum number of significant digits to print
 -preview type    image preview type
 -quality value    JPEG/MIFF/PNG compression level
 -quiet        suppress all warning messages
 -red-primary point  chromaticity red primary point
 -regard-warnings   pay attention to warning messages
 -remap filename   transform image colors to match this set of colors
 -respect-parentheses settings remain in effect until parenthesis boundary
 -sampling-factor geometry
            horizontal and vertical sampling factor
 -scene value     image scene number
 -seed value     seed a new sequence of pseudo-random numbers
 -size geometry    width and height of image
 -stretch type    render text with this font stretch
 -stroke color    graphic primitive stroke color
 -strokewidth value  graphic primitive stroke width
 -style type     render text with this font style
 -support factor   resize support: > 1.0 is blurry, < 1.0 is sharp
 -synchronize     synchronize image to storage device
 -taint        declare the image as modified
 -texture filename  name of texture to tile onto the image background
 -tile-offset geometry
            tile offset
 -treedepth value   color tree depth
 -transparent-color color
            transparent color
 -undercolor color  annotation bounding box color
 -units type     the units of image resolution
 -verbose       print detailed information about the image
 -view        FlashPix viewing transforms
 -virtual-pixel method
            virtual pixel access method
 -weight type     render text with this font weight
 -white-point point  chromaticity white point

Image Operators:
 -adaptive-blur geometry
            adaptively blur pixels; decrease effect near edges
 -adaptive-resize geometry
            adaptively resize image using 'mesh' interpolation
 -adaptive-sharpen geometry
            adaptively sharpen pixels; increase effect near edges
 -alpha option    on, activate, off, deactivate, set, opaque, copy
            transparent, extract, background, or shape
 -annotate geometry text
            annotate the image with text
 -auto-gamma     automagically adjust gamma level of image
 -auto-level     automagically adjust color levels of image
 -auto-orient     automagically orient (rotate) image
 -bench iterations  measure performance
 -black-threshold value
            force all pixels below the threshold into black
 -blue-shift factor  simulate a scene at nighttime in the moonlight
 -blur geometry    reduce image noise and reduce detail levels
 -border geometry   surround image with a border of color
 -bordercolor color  border color
 -brightness-contrast geometry
            improve brightness / contrast of the image
 -cdl filename    color correct with a color decision list
 -charcoal radius   simulate a charcoal drawing
 -chop geometry    remove pixels from the image interior
 -clamp        keep pixel values in range (0-QuantumRange)
 -clip        clip along the first path from the 8BIM profile
 -clip-path id    clip along a named path from the 8BIM profile
 -colorize value   colorize the image with the fill color
 -color-matrix matrix apply color correction to the image
 -contrast      enhance or reduce the image contrast
 -contrast-stretch geometry
            improve contrast by `stretching' the intensity range
 -convolve coefficients
            apply a convolution kernel to the image
 -cycle amount    cycle the image colormap
 -decipher filename  convert cipher pixels to plain pixels
 -deskew threshold  straighten an image
 -despeckle      reduce the speckles within an image
 -distort method args
            distort images according to given method ad args
 -draw string     annotate the image with a graphic primitive
 -edge radius     apply a filter to detect edges in the image
 -encipher filename  convert plain pixels to cipher pixels
 -emboss radius    emboss an image
 -enhance       apply a digital filter to enhance a noisy image
 -equalize      perform histogram equalization to an image
 -evaluate operator value
            evaluate an arithmetic, relational, or logical expression
 -extent geometry   set the image size
 -extract geometry  extract area from image
 -features distance  analyze image features (e.g. contrast, correlation)
 -fft         implements the discrete Fourier transform (DFT)
 -flip        flip image vertically
 -floodfill geometry color
            floodfill the image with color
 -flop        flop image horizontally
 -frame geometry   surround image with an ornamental border
 -function name parameters
            apply function over image values
 -gamma value     level of gamma correction
 -gaussian-blur geometry
            reduce image noise and reduce detail levels
 -geometry geometry  preferred size or location of the image
 -grayscale method  convert image to grayscale
 -identify      identify the format and characteristics of the image
 -ift         implements the inverse discrete Fourier transform (DFT)
 -implode amount   implode image pixels about the center
 -interpolative-resize geometry
            resize image using 'point sampled' interpolation
 -lat geometry    local adaptive thresholding
 -level value     adjust the level of image contrast
 -level-colors color,color
            level image with the given colors
 -linear-stretch geometry
            improve contrast by `stretching with saturation'
 -liquid-rescale geometry
            rescale image with seam-carving
 -magnify       double the size of the image with pixel art scaling
 -median geometry   apply a median filter to the image
 -mode geometry    make each pixel the 'predominant color' of the
            neighborhood
 -modulate value   vary the brightness, saturation, and hue
 -monochrome     transform image to black and white
 -morphology method kernel
            apply a morphology method to the image
 -motion-blur geometry
            simulate motion blur
 -negate       replace every pixel with its complementary color
 -noise geometry   add or reduce noise in an image
 -normalize      transform image to span the full range of colors
 -opaque color    change this color to the fill color
 -ordered-dither NxN
            add a noise pattern to the image with specific
            amplitudes
 -paint radius    simulate an oil painting
 -perceptible epsilon
            pixel value less than |epsilon| become epsilon or
            -epsilon
 -polaroid angle   simulate a Polaroid picture
 -posterize levels  reduce the image to a limited number of color levels
 -profile filename  add, delete, or apply an image profile
 -quantize colorspace reduce colors in this colorspace
 -radial-blur angle  radial blur the image
 -raise value     lighten/darken image edges to create a 3-D effect
 -random-threshold low,high
            random threshold the image
 -region geometry   apply options to a portion of the image
 -render       render vector graphics
 -repage geometry   size and location of an image canvas
 -resample geometry  change the resolution of an image
 -resize geometry   resize the image
 -roll geometry    roll an image vertically or horizontally
 -rotate degrees   apply Paeth rotation to the image
 -sample geometry   scale image with pixel sampling
 -scale geometry   scale the image
 -segment values   segment an image
 -selective-blur geometry
            selectively blur pixels within a contrast threshold
 -sepia-tone threshold
            simulate a sepia-toned photo
 -set property value set an image property
 -shade degrees    shade the image using a distant light source
 -shadow geometry   simulate an image shadow
 -sharpen geometry  sharpen the image
 -shave geometry   shave pixels from the image edges
 -shear geometry   slide one edge of the image along the X or Y axis
 -sigmoidal-contrast geometry
            increase the contrast without saturating highlights or
            shadows
 -sketch geometry   simulate a pencil sketch
 -solarize threshold negate all pixels above the threshold level
 -sparse-color method args
            fill in a image based on a few color points
 -splice geometry   splice the background color into the image
 -spread radius    displace image pixels by a random amount
 -statistic type geometry
            replace each pixel with corresponding statistic from the
            neighborhood
 -strip        strip image of all profiles and comments
 -swirl degrees    swirl image pixels about the center
 -threshold value   threshold the image
 -thumbnail geometry create a thumbnail of the image
 -tile filename    tile image when filling a graphic primitive
 -tint value     tint the image with the fill color
 -transform      affine transform image
 -transparent color  make this color transparent within the image
 -transpose      flip image vertically and rotate 90 degrees
 -transverse     flop image horizontally and rotate 270 degrees
 -trim        trim image edges
 -type type      image type
 -unique-colors    discard all but one of any pixel color
 -unsharp geometry  sharpen the image
 -vignette geometry  soften the edges of the image in vignette style
 -wave geometry    alter an image along a sine wave
 -white-threshold value
            force all pixels above the threshold into white

Image Sequence Operators:
 -append       append an image sequence
 -clut        apply a color lookup table to the image
 -coalesce      merge a sequence of images
 -combine       combine a sequence of images
 -compare       mathematically and visually annotate the difference between an image and its reconstruction
 -complex operator  perform complex mathematics on an image sequence
 -composite      composite image
 -crop geometry    cut out a rectangular region of the image
 -deconstruct     break down an image sequence into constituent parts
 -evaluate-sequence operator
            evaluate an arithmetic, relational, or logical expression
 -flatten       flatten a sequence of images
 -fx expression    apply mathematical expression to an image channel(s)
 -hald-clut      apply a Hald color lookup table to the image
 -layers method    optimize, merge, or compare image layers
 -morph value     morph an image sequence
 -mosaic       create a mosaic from an image sequence
 -poly terms     build a polynomial from the image sequence and the corresponding
            terms (coefficients and degree pairs).
 -print string    interpret string and print to console
 -process arguments  process the image with a custom image filter
 -separate      separate an image channel into a grayscale image
 -smush geometry   smush an image sequence together
 -write filename   write images to this file

Image Stack Operators:
 -clone indexes    clone an image
 -delete indexes   delete the image from the image sequence
 -duplicate count,indexes
            duplicate an image one or more times
 -insert index    insert last image into the image sequence
 -reverse       reverse image sequence
 -swap indexes    swap two images in the image sequence

Miscellaneous Options:
 -debug events    display copious debugging information
 -distribute-cache port
            distributed pixel cache spanning one or more servers
 -help        print program options
 -list type      print a list of supported option arguments
 -log format     format of debugging information
 -version       print version information

By default, the image format of `file' is determined by its magic
number. To specify a particular image format, precede the filename
with an image format name and a colon (i.e. ps:image) or specify the
image type as the filename suffix (i.e. image.ps). Specify 'file' as
'-' for standard input or output.

Az alábbi parancsot szoktam használni, a paramétereket persze a feladathoz finomhangolva:

convert -fuzz 4% -delay 1×30 input2*.jpg -coalesce -layers OptimizeTransparency outputanimacio.gif

Ahol:
convert Ez az ImageMagick egyik exe fájlja. Ennek elérési útvonala az én gépemen: C:Program FilesImageMagick-6.8.8-Q8convert.exe  Az egyszerűség kedvéért ebben a könyvtárban helyeztem el a bemeneti könyvtárat a jpg fájlokkal és a kimeneti könyvtárat is.
-fuzz 4% Ez a paraméter tömörítést tesz lehetővé, ezesetben 4 százalékos eltérésen belül azonos színűnek tekinti a pixeleket. Hasznos, hogy a fájl ne lépje túl az ésszerű méretet – 1 MiB fölött a gif szerintem túlzás.
-delay 1×30 Ez adja meg a lejátszási sebességet. Nagy képeket gyorsan váltogatni erőforrásigényes, ezért a böngészők 25-30 kockánál többet nem igazán mutatnak egy másodpercben. Az 1x után azt adtam meg, hogy hány képkocka legyen egy másodpercben. Ez a 30 történetesen pont annak a sebességnek felel meg, amivel a Scopium bolygókamera rögzíti a bolygóképeket.
input2*.jpg Itt vannak a képkockáim. A convert fájl mappájába tettem őket az input könyvtárba, hogy ne kelljen kilométeres útvonalat gépelnem. Kényelmi megoldás. Majd átteszem őket más helyre, ha befejeztem velük a munkát.
-coalesce Ez kell, hogy az animáció éljen.
-layers OptimizeTransparency A GIF létrehozásához még egy kis optimalizálás. Ha egy adott pixel nem változik két képkocka között, akkor átlátszóvá teszi a másodikat, és sok ilyen pixel esetén csökken a kimeneti fájl mérete
outputanimacio.gif A kimeneti fájl. Az output mappát előzőleg már létrehoztam.

Ebben az esetben a kimenet mindösszesen ennyi: megmutatni, milyen volt 2013. július 19-én a Szaturnusz rögzítése. A 102-es MC-ben kevés volt a fény, emiatt sok a zaj is. A nyugodtság sem volt valami kedvező. A Registax-szal kihozott végeredmény pedig a cikk elején lévő Szaturnusz. Jó ürügy egy rendes animgif elkészítésének útmutatójául.

PS: Némi programozói humor tartozik az ImageMagick-hez, a parancssor-változattól ebben a formában kár visszajelzést várni: fekete ablak látszik, semmi jele annak, hogy valami történne, de történik, s mikor az ablak bezárul, kész a gif.

A videó: ilyen volt a légkör, ennyire kevés a fény

A videó: ilyen volt a légkör, ennyire kevés a fény

Illetve egy ráadás:
kolozsvari_analemma_animgif

Frontend
Lazarus (delphi-klón) alatt fejlesztettem egy frontend-et az imagemagick fenn tárgyalt funkcióihoz. Kicsit más opciókat hív, kicsit másképp dolgozik, de az eredményével meg vagyok elégedve. Fogja a kijelölt videókat és temporális folderbe kicsomagolja a képkockáit, majd beemeli őket képekként. Fogja a kijelölt képeket (amik lehetnek képek vagy jöhetnek kicsomagolt videóból), temporális folderbe másolja őket, a másolatokat feldolgozza majd az eredményt kimenti a kért helyre/fájlba. Innen tölthető le, windows xp és 7-es alatt teszteltem. Ha még van benne bug, jelezzétek s kijavítom.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail